Werkwijze IV STYLING

Eerst een idee en een plan

Als conceptdesigner/stylist werk ik graag aan diverse projecten. Om de kern of essentie van een project te kunnen ‘stylen’ wil ik eerst inzicht krijgen in het doel of boodschap van het project. We starten met een inventarisatie en trappen af met een onderzoek om het doel of de communicatie helder te krijgen. Dit doel ‘beschrijven’ we in een conceptplan, uitgewerkt in een stappenplan van idee tot uitwerking/uitvoering. Dit plan wordt gepresenteerd aan directie, besturen en beslissingsbevoegdhebbenden.

IV CONCEPT CREATIONS schept een kader voor de businesspartners

Een concept ontwikkel ik voor de branding van een onderneming: bedrijfs-, marketing-, communicatie- en produktplannen, assortimentsuitbreiding, imagoverandering, huisstijlen. Het plan schept een kader, het is een briefing of route waarmee de tekstschrijvers, ontwerpers, vormgevers, fotografen aan de slag kunnen. Uiteindelijk komen alle vormgegeven middelen (produkt, folder, website, campagne, social media, in tekening, schets, tekst en/of fotografie) weer samen bij de stylist. Deze heeft de eindverantwoording over het project. Tenslotte moeten alle onderdelen samen een geheel vormen.

Het gaat om de beleving! Van het interieurdesign tot en met het productconcept

Concepten voor bijvoorbeeld complete (of delen van) interieurs voor bedrijven, scholen, kantoren, woningen, horeca, maar ook voor tijdelijke evenementen, beursstands etc. Van plattegronden tot en met kleur-, materialen- en lichtplan, meubilering, stoffering en decoratie. Veelal maak ik hiervoor een moodbook of ook wel inspiratieboeken. Maar ook een nieuw product of dienst toevoegen aan je assortiment vraagt om een doordacht plan. Ik help de ondernemer bij het vatten van doelen, strategie, kaders, planning, organisatie en bewaking in een conceptplan. Dan kan het stap voor stap concreet gemaakt worden.

Visueel maken van het idee: IV STYLING

Als stylist beoordeel en combineer je beeld, tekst en materialen om het verhaal te vertellen. Dat verhaal presenteer je aan de beslissers. Is het plan aantrekkelijk, haalbaal, voldoet het aan het vooraf gestelde doel? De vorm van presenteren stem je zo af, dat het je verhaal bekrachtigt en dat het binnenkomt bij de toehoorder en de doelgroep.

Ook bij het kiezen van beeld, de beeldredactie voor een communicatieve uiting kan IV STYLING ondernemers terzijde staan.

Heb jij al een idee maar blijft het eigenlijk ergens in je hoofd spelen? Veelal helpen brainstormen en sparren je een stap verder. Ik help je graag daarmee!

Vraag een offerte aan via de diverse projectvoorbeelden in de shop of maak gewoon een afspraak.